Natural ingredients

Ingredients and functional formulas of our products

All ingredients are derived from nature, the finest raw materials with exquisite properties without chemical substances and additives.

The production is made in our own factory on the west coast of Sweden under constant manual control and handcrafted processes. This ensures that we can maintain a superb level of quality and functional properties.“

Padoc & Pace believes that nature provides the functional tools for our horses. Minimizing the industrial influences in production, allow for the natural and organic benefits of the ingredients and components to shine through.

Padoc & Pace is constantly seeking the best combinations and methods to harness the power of natural ingredients and new formulas and we never compromise. That way we can always be one step ahead.

Våra produkters ingredienser och funktionella formuleringar.

Alla våra ingredienser härstammar från naturen. Vi använder de bästa råmaterialen med eftersökta och utsökta egenskaper, utan kemiskt utvecklade substanser och tillsatser.

All tillverkning sker i vår fabrik på Svenska västkusten under konstant personlig övervakning och till stor del med hantverksmässiga metoder. På det sättet kan vi säkerställa en kontinuerligt mycket hög kvalitet och stabila, funktionella egenskaper.

Padoc & Pace är övertygade om att naturen tillhandahåller de funktionella verktyg vi behöver för våra hästar. Vi minimerar industriell påverkan i produktionen. Därigenom tillåts de naturliga och organiska egenskaper hos ingredienserna och beståndsdelarna att komma till sin rätt.

Padoc & Pace söker kontinuerligt efter de bästa kombinationerna och metoderna för att utnyttja kraften hos naturliga ingredienser och nya kombinationer av dem och vi kompromissar aldrig. På det sättet kan vi alltid ligga steget före.

Select your currency
EUR Euro
SEK Swedish krona