For you and your horse

Padoc & Pace – a kingdom for horses

In our world the horse is both king and queen and sits on the top of the throne. We breed horses, love the sport and like everything that revolves around the stables and racing arena. From this true love, we are now launching our new brand: Padoc & Pace – with dedication to the world’s finest (greatest) animals.

All horse sports are about knowledge and experience, but also about materials, methods and details – and about time, patience and money. There are also more difficult definitions like luck, talent and feeling. Padoc in Padoc & Pace stands for the first bit, the fact and experience based part, Pace for the software, the last but so important emotional bit. 

To the more specific dimensions, Padoc, are the products, ingredients and formulas of our products. All ingredients are derived from nature and the finest raw materials are selected based on their efficient and charitable properties. Resting on an extensive experience of care products we have collaborated with and listened to veterinarians, veterinarians, physiotherapists, horse riders and riders. The aim has been to develop the best natural products ever possible without substances of chemical origin and without diluting our precious ingredients.

But we have also followed our stomach feeling to get that beautiful, but hard-to-define, feeling …

Pace is about velocity, speed and rhythm – whether it’s a jump-off, the final sprint or a Grand Prix final in dressage, or just a long beautiful gallop through the beech forest when the whims are blooming. That rhythm when everything suits, the feeling when everything is just sitting. It’s both perfection and magic, in harmony and yet dynamic. When the pulse and breathing is sinking and you are one with your horse. When your hearts are in line … that is the feeling and experience, we want to convey with Padoc & Pace, for you and for your horse.

Because it is on the ground and in contact with the horse it begins. Communication, respect, trust, care and reward – which then paves the way for this enchanted interaction.

 Now Padoc & Pace is no religion, but a brand with an ambition to make beautiful stuff for horses, and its carers, well-being. But if there is an enjoyable shortcut to success – why not take it?  But watch out, you might get addicted…

Padoc & Pace – a kingdom for horses…

I vår värld är hästar såväl kungar som drottningar och sitter högst på tronen. Vi avlar hästar, älskar sporten och uppskattar allt som rör sig kring stall och banor. Med utgångspunkt från vår sanna kärlek lanserar vi vårt nya märke: Padoc & Pace – dedikerat till världens finaste (och bästa) djur.

All hästsport handlar om kunskap och erfarenhet, men också om material, metoder och detaljer. Och om tid, tålamod och pengar. Det finns också mer svårdefinierade komponenter som tur, talang och känsla. I Padoc & Pace står Padoc för för den första delen, den kunskaps- och erfarenhetsbaserade. Pace handlar om de mjuka värden, den sista men ack så viktiga känslomässiga biten.

För de mer mätbara värdena handlar Padoc om produkterna, ingredienserna och formulan hos produkterna. Alla ingredienser kommer från naturen och endast de bästa råvarorna väljs ut för deras effektiva och gynnsamma egenskaper. Med en gedigen erfarenhet från hästvårdsprodukter som utgångspunkt har vi samarbetat med och lyssnat på veterinärer, fysikterapeuter och ryttare. Målsättningen har varit att utveckla bästa möjliga produkter utan artificiella kemikalier och utan att förorena våra utvalda ingredienser.

Men vi har också använt magkänslan för att finna den underbara men svårdefinierade känslan…

Pace handlar om rörelse, hastighet och rytm – oavsett om det är ett hopp, slutspurten i en Grand Prix-final i dressyr, eller en lång vacker gallop genom en blommande bokskog. Rytmen när allting är klaffar och allting passar. Den är både perfektion och magi, harmonisk men ändå dynamisk. När pulsen och andningen sjunker och du är ett med din häst. När era hjärta är i harmoni… Det är den känslan och erfarenheten vi vill förmedla med Padoc & Pace. För dig och din häst. 

För det är på marken och i kontakten med hästen som det börjar. Kommunikation, respekt, förtroende, omvårdnad och belöning – som sedan banar väg för den förtrollande samhörigheten.

Men, Padoc & Pace är ingen religion, utan ett varumärke med ambitionen att göra fantastiska produkter för hästar, och deras ryttares, välbefinnande. Är det ändå så att det finns en njutbar genväg till framgång – varför inte följa den? Men se upp, våra produkter kan vara beroendeframkallande.

More about our natural ingredients

Select your currency
EUR Euro